LSS - För Dig

Daglig Verksamhet

Dagligverksamhet i Laholms kommun

Daglig verksamhet riktar sig till personer med funktionsnedsättning. Insatsen består av stöd i den dagliga sysselsättningen och syftar till ökad självständighet och ökat samhällsdeltagande.

Daglig verksamhet är en insats av flera enligt Lagen om Stöd och Service, LSS. Insatsen är en rättighet, och därmed frivillig, och grundas på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Daglig verksamhet i Laholms kommun har tre huvudinriktningar:

Aktivitet och upplevelse;

Erbjuder aktivitet med omsorg i gemenskap utifrån den enskilde individens behov och förmåga. Vi skapar trygghet genom tydliga individuella scheman med strukturerade dagar och ett konsekvent arbetssätt. Sinnesstimulering är en viktig aktivitet.
 

Arbetslinjen;

Erbjuder arbetsliknande sysselsättning med eller utan krav på produktion

 

Företagslinjen;

Erbjuder en meningsfull sysselsättning/arbete inom den offentliga och privata arbetsmarknaden, individuellt eller i grupp.