Ler o Tryck

 

Ler och Tryck är en verkstad där kreativiteten flödar.

 Dagcenter Ler och Tryck startade 1996 och är en av kommunens verksamheter för intellektuellt funktionshindrade.

Vi håller till i en verkstadslokal på Sofiero industriområde och har specialiserat oss på olika slags hantverk och fritt skapande.

Tillsammans skapar vi olika produkter i ull såsom tovade kuddar, halsband mm, vi arbetar med olika tekniker i keramik och tillverkar ljus i många olika storlekar, färger och former.

Vi präglar visitkort, servetter och kortlekar på beställning

Från återvinning av beg cykeldäck tillverkar vi dörrmattor efter gammal modell.

Vi har även Anpassad dataundervisning.  

 

Vår målsättning:

Vi lägger stor vikt vid den enskildes behov och förutsättningar.

Vi vill att arbetet skall kännas meningsfullt och stimulerande och stärka självkänslan.

Vi vill att vår arbetsplats skall vara trygg och att alla skall känna delaktighet och gemenskap.