Lilla Kontoret
Är en daglig verksamhet inom   LSS

     Att använda en dator är ett äventyr för de flesta. Det bästa är, att nästan alla kan använda den, även personer med olika funktionshinder. Det skapar möjligheter och frihet till uttryck !
Vi vill skapa möjligheter för arbetstagarna att ta del av informationssamhället (Internet)
  Vi använder specialpedagogiska program, så att alla som vill, kan delta efter egen förmåga och framställa produkter som efterfrågas.
     Vi jobbar med; att hålla vår hemsida aktuell, gör en egen tidning (Lilla Bladet), plastar in och gör                    b   bilder och liknande i Bildfabriken, vi använder snickeriet och så gör vi en del legoarbeten. Och så surfar vi ibland. Vissa håller även på att skapa sina egna hemsidor.

Vår målsättning i Lilla Kontoret är:
att arbetstagarna skall kunna använda sig av datorn som verktyg, utifrån sina förutsättningar
Att kunna söka information och bilder från Internet
Att kunna använda de program som finns att tillgå (ordbehandling, foto, bildfabriken)
Att delta i den gruppen vi kallar "Nyfiken På..." för att öka sin sociala kompetens och skaffa större kunskap om omvärlden.

Att ta hänsyn till varandra.

 

Vi finns på industrigatan 30 i Laholm
Tel. 0430-151 88
Mail: peter.schramm@laholm.se
Hemsida: www.dagcenter.se