Service gruppen

Vi är ett gäng killar som med våra gruppledare arbetar med service och uteverksamhet.

Vi arbetar mot Kultur och Fritidsförvaltningen med att klippa gräs, röjer, ser till kanot och rastplatser, samt ett par sjöar. Vi hjälper till att sköta Hälsans stig, Mestocka sjöbad och Glänninge sjö.

Vi arbetar med Länsstyrelsen och ser till Hasslövs strövområde. Vi klipper gräs på Lugnarohögen och vid Ebbaredsstugan i Stadsparken.

Vintertid arbetar vi mycket med vedhantering, sågar, klyver och lavar ved inför sommaren. Vi tömmer Emmaus containrar och kör kläderna till vår EMMAUS verksamhet. Vi transporterar Legoarbeten, tar på oss enklare serviceuppdrag och flyttningar.

den sociala gemenskapen är viktig, vi lagar gemensamm måltid på fredagar.

 

 

 

tel:0430-154 00