Tornet 

Vår verksamhet är i möjligaste mån anpassad efter varje individs behov.

Därför är det många saker vi ägnar oss åt.

Vi Lagar mat och bakar

Målar, ritar och pusslar

Legojobb, när det finns tillgång till detta

Taktil massage och Sinnesträning

Promenader